_Over ons

Wie we zijn


Visual Logic verbindt mens en informatie

Het zijn mensen die een rapportage of infographic interpreteren. Vaak gaat de inhoud ook over mensen. Daarom richten wij ons op het verbinden van de informatie aan de mensen die er gebruik van willen maken.

Onze kracht zit in de vertaalslag van de ruwe data of ongestructureerde teksten naar een duidelijke boodschap. Dit doen we door scherp te krijgen wie de doelgroep is en door de informatie in een context te plaatsen die betekenis geeft. Met elegant en simpel ontwerp zorgen we ervoor dat de informatie goed tot uiting komt.

Collectief

Wij werken samen met een aantal vaste partners waardoor we onze expertise breed kunnen inzetten. Voor sommige projecten is ook software nodig, of iemand die gespecialiseerd is in gedragsverandering. Voor ieder project bepalen we vooraf of gaandeweg of aanvullende expertise nodig is. Omdat we overwegend met vaste partners werken, zijn we goed op elkaar ingespeeld en werken we in de praktijk alsof we een organisatie zijn. Facturatie kan indien gewenst ook via een partij lopen.

Hoe zijn we hier gekomen?

Visual Logic is in 2014 opgericht door Hilje de Boer. Missie van Visual Logic: complexiteit visueel maken en daarmee begrijpelijker. Aan het begin ging dat vooral om infographics en later ook Data Visualisatie en Data Consultancy.

Hilje studeerde filosofie aan de rijksuniversiteit Groningen en behaalde haar master filosofie in bedrijf aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarna werkte ze als management trainee bij ING en later een paar jaar als leidinggevende. Na ING werkte ze een aantal jaar als freelancer onder de naam Visual Logic, maar nu is er een ambitie om verder te groeien. Bovendien zijn we de laatste jaren ontwikkeld tot een netwerk organisatie, we doen zelden een project alleen. Daarom is ik nu wij.