Versimpelen of niet versimpelen, dat is de vraag….