_Freelance adviseur data en ethiek

Data vormen de ruggengraat van moderne bedrijfsvoering, maar brengen ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Ik ben Hilje de Boer en gespecialiseerd in advies op het gebied van verantwoorde inzet van data en algoritmes. Ik geloof in de kracht van gegevens en de mogelijkheden die algoritmes bieden, maar ik ben me ook bewust van de ethische uitdagingen die ermee gepaard gaan. Mijn doel is om organisaties te begeleiden bij het nemen van ethische beslissingen en het implementeren van verantwoorde praktijken op het gebied van data en algortimes. Met mijn expertise help ik klanten om de juiste balans te vinden tussen innovatie en ethische overwegingen.

_Dienstverlening

Ik bied een breed scala aan diensten aan, waaronder:

Verantwoorde Data Strategie

Ik werk nauw samen met klanten om strategieën en beleidsmaatregelen te ontwikkelen om risico's bij het gebruiken van data te minimaliseren en mogelijke negatieve gevolgen te voorkomen. 

Ethiek en governance van data

Ik help organisaties bij het opstellen van ethische richtlijnen en governance structuren om ervoor te zorgen dat data op een verantwoorde manier worden verzameld, gebruikt en beheerd. Ik adviseer over het opzetten van interne processen en het implementeren van transparantie-initiatieven.

Impact assessment Ethische AI en algoritmes

Met een impact assessment onderzoek ik de mogelijke uitdagingen en risico's in verband met de inzet van data en algoritmes. Ik adviseer over het ontwerpen en implementeren van ethische AI-systemen en algoritmes. Ik help bij het identificeren en verminderen van vooroordelen, discriminatie en onrechtvaardige praktijken in de ontwikkeling en implementatie van algoritmes. Ik moedig het gebruik van transparante en interpreteerbare algoritmes aan.

Bewustwording en training

Ik verzorg workshops en trainingssessies om bewustwording te creëren over ethische vraagstukken met betrekking tot data en algoritmes. Ik help medewerkers om ethische overwegingen te integreren in hun dagelijkse werkzaamheden en stimuleer een cultuur van verantwoordelijkheid en transparantie.

Diversiteit en inclusie

Ik adviseer over het minimaliseren van negatieve gevolgen voor specifieke individuen en groepen. Dit kan gaan om het organiseren van processen, zoals een gedegen bezwaarprocedure, het monitoren van de output van een algoritme of inzicht in de diversiteit binnen uw organisatie. Diversiteit kan namelijk helpen om blinde vlekken tegen te gaan.

_ WAAROM MET MIJ SAMENWERKEN?

Specialistische vaardigheden

Met mijn expertise op het gebied van data en ethiek help ik jullie op weg en zorg ik dat jullie zelf verder kunnen bouwen op de basis die ik neerzet. Daarna kunnen jullie dus zelf zonder mij aan de slag.

Frisse blik

Juist omdat ik bij verschillende klanten en projecten zit, heb ik een brede kijk op verschillende vakgebieden en werkmethoden. Dit kan leiden tot frisse ideeën en nieuwe perspectieven die waardevol kunnen zijn voor je organisatie.

Flexibiliteit

Ik werk op projectbasis, je kunt mij dus inschakelen wanneer je me nodig hebt. Dit biedt flexibiliteit, omdat je mij kunt inhuren voor specifieke taken of projecten. Daarnaast ben ik snel inzetbaar.

De kracht van het collectief

Voor sommige projecten is meer nodig dan alleen mijn expertise. Zo heb ik projecten gedaan met een gedragspsycholoog, ontwikkelaars, data-analisten, copywriters, illustratoren en ga zo maar door. Voor ieder project bepaal ik vooraf of gaandeweg of aanvullende expertise nodig is. Omdat ik overwegend met vaste partners werk, zijn we goed op elkaar ingespeeld en werken we in de praktijk alsof we een organisatie zijn. Ik sta ook altijd open voor nieuwe samenwerkingsvormen.

_ MIJN ACHTERGROND

In 2000 vertrok ik naar Engeland om een jaar Philosophy te sturen aan de University of Sussex. Daar kwam ik voor het eerst in aanraking met artificial intelligence, wat toen nog in de kinderschoenen stond. Ik weet nog goed dat ik onderzoek deed naar de schaakmachine die voor het eerst een schaakgrootmeester versloeg en was direct geboeid door dit onderwerp. Na een jaar in Engeland zette ik deze studie voort aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook hier had ik een voorliefde voor de combinatie van ethiek en techniek. Zo schreef ik mijn bachelorscriptie over privacy en commerciële e-mails. Mijn master behaalde ik uiteindelijk aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Na mijn studie werkte ik als management trainee bij ING en deed daar diverse projecten, waaronder een aantal verandertrajecten (reorganisatie, outsourcing, productverandering). Na mijn traineeship werkte ik een paar jaar als leidinggevende bij ING en was onderdeel van het Young Potential programma.

In 2014 richtte ik Visual Logic op met als missie: complexiteit visueler en daarmee begrijpelijker maken. Via diverse opdrachten kwam ik steeds meer in aanraking met data en ethiek. Daarbij komt mijn kennis en ervaring nu mooi samen: de ethiek vanuit mijn studie,  (verander)management ervaring bij ING en visualiseren om complexe materie begrijpelijk te maken.

_ KLANTEN

Ik heb ervaring in diverse sectoren, waaronder de financiële dienstverlening, gezondheidszorg, overheid en onderwijs. Hieronder een aantal organisaties waarmee ik heb samengewerkt als freelancer. Het gaat hier om een grote diversiteit aan opdrachten, van datavisualisatie voor wetenschappelijke publicaties, verandertrajecten tot advies op het gebied van data en ethiek.

 • UWV Logo
 • Logo Stedin
 • Logo Pfizer
 • Logo Inshared
 • Logo VU
 • UT logo
 • Teva Logo
 • Logo Sibelco
 • Logo Van Doorne
 • Logo Prelum
 • Logo JDE
 • TTEITI LOGO
 • KCL Logo